red-cp-background

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ A UPOZORNENIE PRE RODIČOV A OPATROVATEĽOV

Záleží nám na ochrane osobných údajov detí. Uvedomujeme si, že používanie internetu a e-mailu deťmi vyvoláva osobitné obavy týkajúce sa súkromia a bezpečnosti osobných údajov.

Odporúčame všetkým rodičom kontrolovať a monitorovať online aktivity svojich detí.

Platný zákon môže dať rodičom právo kontrolovať, opraviť, aktualizovať, potlačiť, obmedziť a/alebo odstrániť osobné údaje, ktoré sme zhromaždili od ich detí, alebo odmietnuť povoliť ďalšie zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie takýchto údajov. Ak si želáte, môžete nás kontaktovať, ako je to uvedené nižšie v časti „Kontaktujte nás.“

Vaše dieťa sa môže tešiť z používania väčšiny obsahu a aktivít v našich oblastiach vymedzených pre deti bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Napríklad webová stránka https://www.colgate.com/en-us/products/kids poskytuje informácie o detských výrobkoch spoločnosti Colgate, ako aj vzdelávacie videá, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať zdravé návyky. Okrem toho webová stránka https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures poskytuje vzdelávacie materiály pre učiteľov, rodičov a deti v oblasti ústnej hygieny a ponúka zábavné aktivity pre deti.

Niekedy žiadame alebo prijímame príspevky od detí, ako napríklad umelecké diela zaslané do súťaže, z ktorých niektoré môžu byť zverejnené na našich stránkach. Takéto príspevky môžu byť podané off-line ako aj online. Ak dieťa alebo rodič chce, aby sme zverejnili fotografiu alebo akýkoľvek iný osobný údaj o dieťati, požadujeme formulár na povolenie a uvoľnenie podpísaný rodičom. Keď nám deti predkladajú príspevky off-line, ako poštou, môžeme si ponechať všetky informácie, ktoré nám odošlú. Pokiaľ neobdržíme formulár na povolenie podpísaný rodičom, všetky príspevky odoslané off-line pred ich zverejnením prezrieme a vymažeme všetky osobné údaje, ktoré môžu obsahovať.

Pre potešenie vášho dieťaťa môžeme odkazovať na iné stránky. Za tieto iné stránky nie sme zodpovední a odporúčame vám, aby ste tiež skontrolovali ich zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Pre ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov detí kontaktujte Spotrebiteľské záležitosti, alebo:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America