red-cp-background
responsibly-made-logo

* Naše výrobky sa vyrábajú v Poľsku v našom závode vo Swidnici, ktorý zvyšuje energetickú a vodnú účinnosť, smeruje k nulovému odpadu, snaží sa vyhnúť nehodám na pracovisku a dodržiava etické pracovné postupy.

Environmentálny manažment

Sme zaviazaní k plneniu všetkých príslušných environmentálnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa výroby, uvádzania našich produktov na trh a prevádzky našich podnikov. Tento záväzok často plníme nad štandard. V elmex, dôveryhodnej značke spoločnosti Colgate-Palmolive, prísne normy definujú environmentálnu výkonnosť.

Náš závod má plne implementovaný systém environmentálneho manažmentu pokrývajúci širokú škálu kategórií vrátane energetickej účinnosti, klímy, vodohospodárstva a odpadového hospodárstva.

responsibly-made-products-img1

Hlavné myšlienky

   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

   Ľudia pracujúci pre značku elmex sú odhodlaní zachovávať silnú kultúru bezpečnosti, zdravé a bezpečné pracovné podmienky, keďže sa snažíme dosiahnuť nulu v počte pracovných úrazov.

   Hlavné myšlienky

    Pracovné postupy

    Spoločnosť Colgate-Palmolive sa dlhodobo zaväzuje rešpektovať ľudské a pracovné práva na celom svete a podporuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv Organizácie Spojených národov a základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). elmex spolupracuje a vyhľadáva obchodných partnerov, ktorí zdieľajú náš záväzok dodržiavať všeobecné ľudské práva. Uznávame zodpovednosť podnikov za dodržiavanie pracovných práv a angažovanie zainteresovaných strán do dodržiavania všeobecných ľudských práv.

    Hlavné myšlienky

     Partnerstvá a ocenenia

     Dôležitým prvkom zodpovedného výrobného úsilia spoločnosti Colgate-Palmolive je naša angažovanosť a spolupráca s externými partnermi, ktoré dopĺňajú naše silné interné schopnosti a poskytujú nezávislú záruku tretích strán.

     Hlavné myšlienky

     energy-star-award-2021-logo
      science-based-targets-logo
       leed-logo
        true-zero-logo
         national-safety-council-proud-member-logo
          acgih-logo
           orc-hse-logo
            unglobal-compact-we-support-logo

             „Naše motto zodpovednej výroby sa vzťahuje na všetky závody vlastnené a prevádzkované spoločnosťou Colgate-Palmolive. Aspekty týkajúce sa udržateľných a bezpečných zložiek, zodpovedného získavania, trvalo udržateľných obalov a ďalšieho nájdete na našej webovej stránke o udržateľnosti.“

             „LEED“ a súvisiace logá sú ochranné známky vo vlastníctve U.S. Green Building Council a používajú sa s povolením.