red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

* Naše výrobky sa vyrábajú v zariadeniach Colgate-Palmolive, ktoré zvyšujú energetickú a vodnú účinnosť, čím smerujú k nulovému odpadu. Zároveň sa usilujú o nulové pracovné úrazy a dodržiavajú etické pracovné postupy.

Environmentálny manažment

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné environmentálne pravidlá a predpisy – a často prekonávame normy – v tom, ako vyrábame naše produkty a obchodujeme s nimi, a ako prevádzkujeme naše zariadenia. Prísne normy vymedzujú environmentálnu výkonnosť v spoločnosti Colgate. Všetky naše zariadenia majú plne zavedený systém environmentálneho manažmentu, ktorý pokrýva širokú škálu kategórií vrátane energetickej účinnosti, klímy, spravovania vody a zaobchádzania s odpadom.

responsibly-made-products-img1

Najdôležitejšie body

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Ľudia vo svete zo spoločnosti Colgate-Palmolive sa zaväzujú dodržiavať rozsiahlu kultúru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj bezpečné pracovné podmienky, v súvislosti s pracovaním na dosiahnutí nulových pracovných úrazov.

  responsibly-made-products-img2

  Najdôležitejšie body

   Pracovné postupy

   Spoločnosť Colgate-Palmolive má dlhodobý záväzok rešpektovať ľudské a pracovné práva na celom svete a podporuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Spoločnosť Colgate-Palmolive pracuje s obchodnými partnermi, ktorí sa s nami zaväzujú dodržiavať všeobecné ľudské práva. Uvedomujeme si zodpovednosť podnikov za dodržiavanie pracovných práv a zapájanie sa do dodržiavania všeobecných ľudských práv zo strany akcionárov.

   responsibly-made-products-img3

   Najdôležitejšie body

    Partnerstvá a uznanie

    Dôležitou súčasťou úsilia spoločnosti Colgate-Palmolive o zodpovednú výrobu je naše nasadenie a spolupráca s externými partnermi, ktorá dopĺňa naše silné interné kapacity a poskytuje zabezpečenie nezávislej tretej strany.

    Najdôležitejšie body

    science-based-targets-logo
     leed-logo
      true-zero-logo
       national-safety-council-proud-member-logo
        energy-star-award-2021-logo
         acgih-logo
          orc-hse-logo
           unglobal-compact-we-support-logo

            Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website..

            „LEED“ a súvisiace logá a ochranné známky vo vlastníctve organizácie U.S. Green Building Council sú použité s povolením.